Zadajte prosím Váš užívateľský e-mail, užívateľské a zákaznícke číslo. Inštrukcie na nastavenie hesla budú zaslané na zadaný e-mail.

Na Váš email bude odoslaný odkaz, cez ktorý si budete môcť zmeniť vaše heslo. Odkaz je funkčný len 30 minút.

 

Vaše nové heslo musí obsahovať 8-14 znakov, z toho aspoň 1 veľké písmeno, 1 malé písmeno a 2 číslice.

Príklad hesla: Jahoda12

 

Nemôže obsahovať: jednoduché číselné kombinácie (napr. 123)

Heslo je možné zmeniť len 1x počas 24 hodín.