Zadajte prosím Váš užívateľský e-mail, užívateľské a zákaznícke číslo. Inštrukcie na nastavenie hesla budú zaslané na zadaný e-mail.

Na Váš email bude odoslaný odkaz, cez ktorý si budete môcť zmeniť vaše heslo. Odkaz je funkčný len 30 minút.

 

Vaše nové heslo musí mať 8-14 znakov a obsahovať aspoň 1 veľké písmeno, 1 malé písmeno, 1 číslo a 1 špeciálny znak (napr._,@) Príklad hesla:j@hodnicE7

Nemôže obsahovať: jednoduché číselné kombinácie (napr. 123)

Heslo je možné zmeniť len 1x počas 24 hodín.