Wprowadź numer klienta (znajduje się na fakturze przy adresie dostawy) oraz adres e-mail.