Zadejte prosím Váš uživatelský e-mail, uživatelské a zákaznické číslo. Instrukce k nastavení hesla budou zaslány na zadaný e-mail.

Na Váš email bude odeslán odkaz, přes který budete vyzváni k zadání nového hesla. Odkaz je funkční pouze 30 minut.

Vaše nové heslo musí obsahovat 8 - 14 znaků, z toho alespoň 1 velké písmeno, 1 malé písmeno a 2 číslice.
Příklad hesla: Jahoda12

Nesmí obsahovat: jednoduché číselné kombinace (např. 123)

Heslo lze měnit pouze 1x během 24 hodin.